شهرداری سرخنکلاته

صفحه نخست: ارتباط با ما

 
 


آدرس پستی : استان گلستان ، شهر سرخنکلاته، خیابان چمران ، چمران 14،شهرداری سرخنکلاته.

کدپستی : 4936133338

تلفن : 32302503-017

نمابر : 32302502-017

آدرس پست الکترونیک : shahrdarie.sorkhankalate@gmail.com