شهرداری سرخنکلاته

صفحه نخست: اخبار: شهادت سردار قاسم سلیمانی


aa_1
              
         در نماز م خم ابروی تو با یاد آمد       حالتی بود که محراب به فریاد آمد.

( شهادت بزرگ مرد عرصه جهاد و رشادت،

 مرد اندیشه و عمل 

سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

بر آزاد مردان خطه ایران اسلامی 

تسلیت باد.)


روابط عمومی شهرداری سرخنکلاته